Zadar Foša

U zadarskoj jezgri ostataka prošlosti ima na sve strane - zidina, kula, impozantnih vrata. Među kulama posebno se ističe Kapetanova, a među vratima Kopnena vrata, remek djelo kasne renesanse. Od zgrade bivšeg namjesništva, u kojoj su smješteni Galerija umjetnina i Prirodoslovni muzej, te palače Velikoga kapetana put vodi prema jugoistoku do renesansnih Kopnenih vrata i slikovite luke Foša. 


kopnena vrata


Podignuta su 1543. prema nacrtima mletačkog arhitekta Michelea Sanmichelija, a imaju oblik slavoluka s trojim vratima. U to doba bila su ujedno i glavni ulaz u grad. Od Kopnenih vrata vodio je, na kamenim stupovima, drveni most do Carinskih vrata (koja su danas u sklopu ribljeg restorana u lučici). Srednji luk Kopnenih vrata odlikuje se isklesanim likom Sv. Krševana na konju (grb grada Zadra), te iznad njega monumentalnim lavom Sv. Marka (grb Mletačke Republike).


Na suprotnoj strani Kopnenih vrata nalazila se od XVI. st. Citadela, tvrđava koja je čuvala prilaz gradu s kopna. Uz Fošu vodi popločeni put duž monumentalnih gradskih zidina koji završava na Obali kralja Petra Krešimira IV., parkovnoj promenadi duž zapadne strane poluotoka dugoj oko 1 km.


Izvor:
http://www.tzzadar.hr/hr/vodic/atrakcije/09-07-2007/fosa